نویسه جدید وبلاگ

مداحی شب سوم
روزام شده مثل شبا ، زندگی بی رنگ-یه عمریه بعد از زهرا به خدا دلم تنگه
دور شمع پیکرت گردیده ام ،خاکسترم،،ای به قربان تو و این رنگ سرخ پیکرم
راز و نیاز هیئتی و دعا بین عزاداری.....
اولین مظلوم عالم دیده از عالم ببست-فاطمه قلبش شکست
آروم آروم زیر گریه میزنم ،داره پر میکشه روح از بدنم -آتیشم زدی که وقت جون دادن سرت گذاشتی روی دامنم


نویسه جدید وبلاگ

مداحی شب سوم
روزام شده مثل شبا ، زندگی بی رنگ-یه عمریه بعد از زهرا به خدا دلم تنگه
دور شمع پیکرت گردیده ام ،خاکسترم،،ای به قربان تو و این رنگ سرخ پیکرم
راز و نیاز هیئتی و دعا بین عزاداری.....
اولین مظلوم عالم دیده از عالم ببست-فاطمه قلبش شکست
آروم آروم زیر گریه میزنم ،داره پر میکشه روح از بدنم -آتیشم زدی که وقت جون دادن سرت گذاشتی روی دامنم


گزارش تخلف
بعدی